Česta pitanja

Mogu li nanijeti Granulox na moju ranu?

Granulox se može koristiti za različite kronične rane poput: venskog/arterijskog/miješanog ulkus na nogama, dijabetičkog stopala, ulkusa uzrokovanih pritiskom – dekubitusa i kod drugih rana koje sporo zacijeljuju, na primjer rane nakon kirurških zahvata. U slučaju nedoumica obratite se svojem liječniku.

 

Kako često treba koristiti Granulox?

Učestalost uporabe spreja Granulox ovisi o individualnom stanju rane pacijenta. Učestalost se može uskladiti s planom previjanja rane, na primjer u intervalu od 1 do 3 dana što, naravno, ovisi o stanju rane. Vaš će vam liječnik reći koliko često trebate koristiti sprej Granulox. Najbolji se rezultati postižu ako se Granulox koristi najmanje 3 puta tjedno.

 

Što ako zaboravim staviti Granulox na ranu?

Ako zaboravite staviti Granulox na ranu to učinite odmah čim se sjetite. Svaka uporaba spreja pomaže u cijeljenju rane.

Pridržavajte se uputa vašeg liječnika koje vam je dao za uporabu Granuloxa kako bi izbjegli prije opisanu situaciju.

 

Koliko je dugo Granulox aktivan nakon sprejanja na ranu?

Aktivnost Granuloxa jako ovisi o stanju rane (drenaža rane, enzimi rane i drugo). U laboratorijskim uvjetima sprej Granulox je aktivan čak i nakon 72 sata.

 

Izaziva li uporaba Granuloxa neugodan osjećaj prilikom nanošenja na ranu (bol, peckanje)?

Granolux ne izaziva neugodne osjećaje nakon uporabe. Čak štoviše, za razliku od masti i krema, Granulox se spreja na ranu bez doticanja rane pa je samim time postupak uporabe bezbolan.

 

Što ako se nanese previše Granuloxa?

Granulox transportira točno onu količinu kisika koja je potrebna rani. Ništa se neće dogoditi ako se nanese više od potrebnog osim što će se sprej “preliti” preko rubova rane. Taj višak lagano pokupite sterilnom gazom.

 

Je li Granulox uspješan i kod opeklina?

U tijeku je klinička evaluacija za liječenje opeklina Granuloxom. Dosadašnje studije rađene s pacijentima koji boluju od opeklina pokazale su napredak u kvaliteti i brzini cijeljenja rane.

 

Što ako se raspršivač spreja začepi?

Očistite raspršivač alkoholnom krpicom za čišćenje, vratite poklopac bočice što je brže moguće na bočicu te istu pohranite u hladnjak. Ako je rapršivač još uvijek začepljen uklonite ga s bočice i stavite pričuvni raspršivač koji je isporučen sa sprejem ili se javite zastupniku Granuloxa u Hrvatskoj, tvrtka MEDiLAB na sljedeći broj telefona 01/ 2356 720,  kako bi dobili novi raspšivač.

 

Kako treba čuvati Granulox?

Granulox treba čuvati u hladnjaku na temperaturi između 2 i 8°C. U dane korištenja Granulox može biti na sobnoj temperaturi do maksimalno 25°C. Ako se Granulox koristi svakodnevno, u liječničkoj ordinaciji ili u kućnim posjetama, tada može biti na sobnoj temperaturi dok se bočica ne isprazni. Čuvanje na sobnoj temperaturi do maksimalno 25°C ne smije biti dulje od 6 tjedana.

 

Zašto transport Granuloxa ne mora biti u hladnim uvjetima?

Granulox sadrži protein koji se razgrađuje puno brže na višim temperaturama nego na nižim odnosno ako je pohranjem u hladnjaku. Ispitivanje uvjeta skladištenja koje smo proveli pokazalo je da Granulox treba skladištiti kako slijedi a što je ujedno i preporuka nadležnog tijela: “Dugoročno skladištenje Granuloxa mora biti na temperaturi između 2 i 8°C. Tijekom transporta Granulox može biti na temperaturi do maksimalno 25°C ali najviše do 3 dana. U sklopu osiguranja kvalitete sve su pošiljke detaljno dokumentirane kako bi se osigurala zamijena proizvoda ako je transport u uvjetima sobne temperature bio dulji no što je preporučljivo.”

 

Koji je rok valjanosti Granuloxa?

Rok valjanosti spreja Granulox je 36 mjeseci od dana proizvodnje.

Otvaranjem bočice se ne skraćuje rok valjanosti s obzirom da zrak iz okoline ne može prodrijeti u bočicu kroz raspršivač.

 

Ima li sprej Granulox neki potisni plin koji bi mogao hladiti ranu i time uzrokovati bol za pacijenta?

Bočica spreja Granulox ne sadrži potisni plin koji je u izravnom doticaju s hemoglobinskom sprejom. Za raspršivanje spreja se koristi takozvana “bag-on-valve” tehnologija što bi u slobodnom prijevodu bilo “vrećica s ventilom”. Naime, u bočicu spreja se prvo ubacuje inertni potisni plin (zrak ili dušik) a zatim spomenuta posebno oblikovana “vrećica s ventilom” te se cijela unutrašnjost bočice podvrgava visokom vanjskom tlaku (pritisku) kako bi se potisni plin (zrak ili dušik) komprimirao. Nakon toga se u samu vrećicu s ventilom ubacuje hemoglobinski sprej. Time se osigurava da nema izravnog doticaja potisnog plina i spreja jer potisni plin nikada ne izlazi iz bočice. Upravo stoga nema mogućnosti da potisni plin naglo ohladi ranu i uzrokuje bol. Jednako tako treba reći da pritiskom na raspršivač u vremenu od 1 sekunde oslobađamo svega 0,2 ml spreja a ta je količina toliko mala da se ugrije “na putu” od raspršivača do rane.

 

Sprej je napravljen od svinjske krvi. Postoji li opasnost od zaraznih bolesti?

Kontaminacija patogenim organizmima (virusi, bakterije i gljivice) je onemogućena kako posebnim procesom proizvodnje tako i tehnologijom filtriranja. U sklopu neprestanog osiguranja kvalitete proizvodnje svaka serija spreja se podvrgava testiranju sterilnosti koju provodi certificirani laboratorij. Visoka razina kvalitete u potpunosti osigurava da samo sterilni proizvod može u distribuciju.

 

Može li protein u Granuloxu izazvati alergiju?

Alergološka ispitivanja na životinjama nisu pokazala pojačani potencijal za alergiju. Alergije u ljudi izazvane svinjskim proteinima su rijetke.

 

Zašto je sprej crvene boje?

Crvena boja dolazi od glavnog sastojka spreja – hemoglobina koji je pigment u crvenim krvnim stanicama.

 

Zašto sprej mijenja boju rane?

Hemoglobin, glavni sastojak Granuloxa, pigment je crvene boje koji se može vezati na površinu rane i time obojati površinu rane u crveno. Vodena otopina hemoglobina se jednoliko raspršuje po rani  a čišćenjem rane se ispire. Granulox ne uzrokuje promjenu boje same rane. Višak spreja se jednostavno može obisati sterilnom gazom. Nakon čišćenja rane, baza rane je dostupna bez ikakvih ograničenja.

 

Koliko je kisika moguće transportirati hemoglobinom?

Jedan gram hemoglobina može transportirati 1 litru kisika tijekom 24 sata.

 

Kako kisik ulazi u stanice?

Hemoglobin može na sebe vezati kisik te ga jednako tako kasnije i otpustiti. Kada se vodena otopina crvenog hemoglobinskog spreja jednoliko rasprši na eksudat rane, hemoglobin veže na sebe kisik iz okolnog zraka te ga transportira do baze rane gdje kisik difundira u stanice. Ovaj se proces sam od sebe neprestano ponavlja bez trošenja hemoglobina. Ovim se načinom mogu dovesti velike količine kisika do baze rane. Opskrba stanica kisikom raste a hipoksija se smanjuje. Stanje rane se poboljšava i cijeljenje rane ubrzava.

 

Je li moguća kontaminacija raspršivača spreja?

Ne. Granulox sadrži konzervanse koji uništavaju bakterije a nema ni mogućnosti povrata u bočicu jednom izloženog spreja vanjskoj okolini.

 

Ima li ikakvih nuspojava?

Ne, nema poznatih nuspojava.

 

Koji je trenutni status Granuloxa?

Granulox je medicinski proizvod klase III. Uporaba Granuloxa dopuštena je za kronične rane i rane koje sporo zacijeljuju u cijeloj Europi i ostalim državama gdje je službeno registriran.

 

Poveznice za pregled europskih primjera primjene Granuloxa

http://granulox.de/en/experiences/cases/
https://woundcare-today.co.uk/support/uploads/1415203991case%20report%20document.pdf

 

Poveznice za pregled članaka o primjeni Granuloxa

http://www.vasezdravlje.com/izdanje/clanak/2906/

 

Poveznica za pregled literature za Granulox

http://www.biologiq.nl/UserFiles/Granulox%20-%20scientific%20literature%20collection%20-%20June%202015.pdf