Kad rane mogu disati brže zacjeljuju!

Što je Granulox?
Granulox® je inovativni medicinski preparat (sprej) za njegu kroničnih rana koji koristi HEMOGLOBIN kao nosač kisika i time osigurava dotok kisika do same baze rane.

Granulox® sprej jedinstvenim načinom opskrbe baze rane kisikom, u kombinaciji s postojećim, modernim pristupima liječenju kroničnih rana ne samo da ubrzava cijeljenje rana već omogućuje i cijeljenje mnogih kroničnih rana koje nije bilo moguće izliječiti samo primjenom dosadašnjih pomagala.

Kronične rane uglavnom karakterizira ispod prosječna opskrba kisikom zahvaćenog tkiva što ima veliki utjecaj na zacijeljivanje rana. Preduvjet za korištenje ovog proizvoda jest odgovarajuća medicinska terapija primarne bolesti. U slučaju kroničnih arterijskih rana, prije uporabe ovog proizvoda, treba voditi računa da su sve mogućnosti za poboljšanje protoka krvi već iskorištene.

 

Kako čuvati Granulox?

Granulox® treba čuvati u hladnjaku na temperaturi između 2°C i 8°C. U danima uporabe Granulox® možete čuvati na sobnoj temperaturi (maks. 25°C). Ako je Granulox® u svakodnevnoj uporabi (npr. u kliničkoj praksi ili za kućne posjete), bočica spreja može kontinuirano biti čuvana na sobnoj temperaturi dok se potroši sadržaj. Vrijeme čuvanja na sobnoj temperaturi ne smije biti dulje od 6 tjedana. Čuvajte izvan pogleda i dohvata djece! Bočica je pod tlakom. Čuvati zaštićeno od izravne sunčeve svjetlosti i temperature iznad 50°C. Ne otvarati na silu niti paliti, čak i kada je bočica prazna. Granulox® se ne smije koristiti nakon isteka roka valjanosti naznačenog na bočici i vanjskom pakiranju.

 

Što sadrži Granulox?

Aktivna tvar u spreju Granulox je10%-tni karbonilirani hemoglobin.

Ostale tvari su: 0,7% fenoksi etanol; 0,9% natrij klorid; 0,05% N-acetil cistein; do 100% voda.

 

Kako izgleda Granulox?

Granulox® je crveni vodeni sprej. Jedna bočica sadrži 12 ml spreja.

 

Generalni zastupnik i distributer: SastoMed GmbH, Brüsseler Str. 2, 49124 Georgsmarienhütte, Njemačka, www.sastomed.de .

Zastupnik i distributer za Republiku Hrvatsku: MEDiLAB d.o.o., Hondlova 2/9, 10000 Zagreb.

Proizvođač: Hälsa Pharma GmbH, Maria-Goeppert-Str. 5 23562, Lübeck, Njemačka.

Vlasnik patenta: SanguiBioTech GmbH, Alfred-Herrhausen-Straße 44, 58455 Witten, Njemačka.