HEMODIJALIZA | ZA PACIJENTE

Aparati za dijalizu​

Hemodijaliza se odvija tako da krv prolazi izvan tijela posebnim cjevčicama, pročišćava se, te se tako pročišćena vraća u tijelo drugim cjevčicama.

U procesu hemodijalize važni su:

  • dijalizator;
  • aparat za hemodijalizu;
  • otopina za hemodijalizu;
  • pribor (igle, cjevčice).

Najvažniji dio je dijalizator ili umjetni bubreg koji sadrži polupropusnu membranu u obliku kapilara. Kroz tu membranu prolaze samo molekule određene veličine i voda. Dijalizator je pričvršćen na aparat za dijalizu i mijenja se prilikom svake hemodijalize.

Otopina za dijalizu ili dijalizat je elektrolitska otopina slična plazmi, bez bjelančevina. Otopina održava ravnotežu elektrolita i sudjeluje u procesu pročišćavanja krvi.

Uređaj za dijalizu je aparat koji sadrži crpke koje pripravljaju dijalizat i pumpaju krv što uz održavanje stalne temperature krvi i dijalizata omogućava njihov stalan protok.

Većina bolesnika diljalizira se 3 puta tjedno, a postupak prosječno traje 4 sata.