HEMODIJALIZA | ZA PACIJENTE

Kako dijaliza može zamijeniti funkciju bubrega?​

Bubrezi u našem tijelu imaju ulogu tzv. čistača krvi. Oni odstranjuju štetne tvari koje nastaju razgradnim procesima u tijelu, a imaju funkciju i u regulaciji tjelesne tekućine, ravnoteži elektrolita i održavanju pH krvi.

Kad bubrezi ne rade ispravno, otpadne tvari i tekućina zadržavaju se u organizmu i mogu prouzročiti mučninu, povraćanje, anemiju, pospanost, uznemirenost, drhtanje, komu i konačno, ako ne dođe do pravodobnog liječenja, smrt. Dijaliza zamjenjuje, u pravom smislu te riječi, funkciju bubrega.

Osnovno načelo dijalize, u širem smislu, je prolaz molekula iz krvi kroz polupropusnu membranu. Ako krv prolazi kroz polupropusnu membranu izvan tijela, proces se zove hemodijaliza, a ako se izmjena molekula odvija u tijelu preko peritonealne membrane, proces se naziva peritonealna dijaliza.