HEMODIJALIZA | ZA PACIJENTE

Krvožilni pristup​

Bolesnici koji pristupaju hemodijalizi moraju imati put do krvi za hemodijalizu u obliku arteriovenske fistule, grafta ili katetera.

Kod kreiranja fistule kirurg malim zahvatom pod kožom, najčešće na zapešću, spoji arteriju i venu. Ako su krvne žile preslabe da bi se napravila fistula, formira se graft (presadak krvne žile).

Kateteri se obično rabe privremeno, ali mogu biti i trajni.

Kad se uspostavi odgovarajući pristup s dva izlaza, bolesnik se spaja na aparat za hemodijalizu. Postavljaju se dvije igle, spojene mekim cjevčicama.

Dio koji dolazi iz arterije vodi u aparat, a dio koji izlazi iz aparata vodi u venu.