HEMODIJALIZA | ZA ZDRAVSTVENE DJELATNIKE

Proizvodi

Za sve navedene programe MedTech proizvodi opremu i cjelokupan potreban pribor te potrošni materijal. Ovdje navodimo samo osnovne informacije o pojedinom proizvodu ili skupini proizvoda, a vas molimo da nam se obratite za sve dodatne informacije i/ili da posjetite stranice B. Brauna – www.bbraun.com

 1. Nadomještanje kroničnog zatajenja bubrežne funkcije (hemodijaliza) Dialog+ je aparat za hemodijalizu nove generacije. Uređaj ima nekoliko verzija te je moguća jednoiglena dijaliza i on – line hemodijafiltracija.
  Aparat Dialog+, uz pomoć novog programa Biologic RR na jedinstven i dokazano učinkovit način rješava probleme pada krvnog tlaka uzrokovane dijalizom. Nexadia je program koji omogućava umreženost Dialog+ aparata u instaliranih u jednom centru te centralnu pohranu i obradu svih podataka.

 2. Nadomještanje akutnog zatajenja bubrežne funkcije (kontinuirana i intermitentna dijaliza). Diapactje aparat za kontinuirane i intermitentne metode nadomještanja akutnog zatajenja bubrežne funkcije, za plazmaferezu i plazma adsorbciju/perfuziju. Uređaj je namijenjen jedinicama intenzivnog liječenja, ali se zahvaljujući svojoj pokretnosti može koristiti gdjegod je potreban. Koristi gotove sterilne otopine Duosol te linije i filtere prema zahtjevima metode koja se primijenjuje.

 3. Divizija MedTech također nudi stručnu podršku i usluge savjetovanja s obzirom na stečena znanja i
  dugogodišnje iskustvo, kako na domaćem (njemačkom) tako i na međunarodnom tržištu. U Hrvatskoj je MedTech B. Braun prisutan već više od 30 godina. U suradnji s našim principalom možemo projektirati centar za dijalizu, opremiti ga u cjelosti i redovito ga opskrbljivati svim potrebnim potrošnim materijalom.

 4. Potrošni materijal
  • dijalizatori
  • otopine za hemodijalizu (tekući koncentrati i u prahu)
  • otopine za ispiranje
  • arterijske i venske linije
  • igle za dijalizu
  • privremeni kateteri
  • proizvodi za dezinfekciju i higijenu
  • oprema i pribor za infuziju