O NAMA

Impressum

MEDI-LAB d.o.o.

Predstavništvo, domaće i strano tržište:

Hondlova 2/9

HR-10000 Zagreb

Tel: +385 1 2356 777

Fax: +385 1 2356 700

Email: info@medilab.hr

Član odbora / direktor: Marko Džepina

MBS: 080023101

MB: 03786935

OIB: 77804145433

Banka:

SBERBANK d.d. Zagreb, br. računa: HR4525030071100012186

Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rijeka, br. računa: HR2324020061100442983

OTP BANKA HRVATSKA d.d. Zadar, br. računa: HR8524070001100134790

PARTNER BANKA d.d., Zagreb, br. računa: HR8824080021100038011

Temeljni kapital društva iznosi 2.000.000,00 kuna i uplaćen je u cijelosti.