Kontakti

MEDI-LAB d.o.o.

Adresa: Ulica Aleksandra Hondla 2/9, HR 10000 Zagreb

OIB: 7780 414 5433
EUID: HRSR.080023101

Telefon: 01 / 2356 777 / 778
Telefaks: 01 / 2356 700

E-mail: medilab@medilab.hr

Uprava društva
Tel.: 01 / 2356 777
E-mail: medilab@medilab.hr

Ured Uprave, pravnih poslova i upravljanja ljudskim potencijalima
Tel.: 01 / 2356 777
E-mail: medilab@medilab.hr

Odjel kontrolinga
Tel: 01 / 2356 777
E-mail: medilab@medilab.hr

Odgovorna osoba za promet lijekova i medicinskih proizvoda na veliko
Tel.: 01 / 2356 777
E-mail: medilab@medilab.hr

Odjel financija
Tel.: 01 / 2356 760
E-mail: rif@medilab.hr

Odjel hemodijalize
Prodaja
Tel.: 01 / 2356 741
E-mail: hemodijaliza@medilab.hr

Servis hemodijalize
Tel.: 01 / 7789 490
E-mail: hemodijaliza.servis@medilab.hr

Odjel dijagnostike
Prodaja

Tel.: 01 / 2356 725
E-mail: laboratorijska.dijagnostika@medilab.hr

Servis
Tel.: 01 / 7789 490
E-mail: lab.dijagnostika.servis@medilab.hr

Medical imaging
Tel.: 01 / 2356 777
E-mail: medical.imaging@medilab.hr

Odjel nabave i distribucije
Tel.: 01 / 2356 725
E-mail: nid@medilab.hr

Odjel skladišta i dostave I. – Hrvatski Leskovac
Tel.: 01 / 2356 790
E-mail: medilab@medilab.hr

Odjel skladišta i dostave II. – Drniš
Tel.: 091 2135 071
E-mail: medilab@medilab.hr

Službenik za zaštitu osobnih podataka
Tel.: 01 / 2356 731
E-mail: zop@medilab.hr