LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA | ANALIZA URINA

Clinitek Microalbumin / creatinine test-trake​

Clinitek Microalbumin/creatinine test-trake namijenjene su otkrivanju ranog stadija nefropatije, dok je bolest još u reverzibilnoj fazi. Polukvantitativno se očitava mikroalbuminurija i standardizira preko polja za određivanje kreatinina.

Na taj način je moguće odbaciti lažno negativne rezultate i zatražiti od bolesnika novi uzorak urina kako bi se sa sigurnošću potvrdilo ili isključilo postojanje nefropatije. Mikroalbumin/kreatinin test-trake koriste se s čitačima Clinitek 50 i Clinitek Status tvrtke Siemens Healthineers.

Za detaljne informacije možete nas kontaktirati na laboratorijska.dijagnostika@medilab.hr .