LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA | ANALIZA URINA

MULTISTIX test-trake​

MULTISTIX test-trake su višeparametarske test-trake namijenjene klasičnom probiru urina. U RH uvoze se test-trake s 10 parametara kojima se određuju: albumin, bilirubin, urobilinogen, krv (Hb), leukociti, nitriti, glukoza, ketoni (acetoctena kiselina), pH i specifična težina.

Keto-Diastix test-trake

Keto-Diastix test-trake namijenjene su određivanju glukoze i ketona u urinu. Prvenstveno ih koriste osobe oboljele od dijabetesa.

CHECK-STIX test-trake namijenjene su kontroli kakvoće postupka analize urina. Postoje dvije razine vrijednosti. Check-Stix test-trake koriste se s čitačima Clinitek.

Za detaljne informacije možete nas kontaktirati na laboratorijska.dijagnostika@medilab.hr .