LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA | ANALIZA URINA

Uvod

Analiza urina jedan je od najstarijih dijagnostičkih postupaka koji se koristi u medicini. Poznata je činjenica da se još u starom Egiptu analizom urina dijagnosticirao dijabetes i trudnoća. Analiza urina predstavlja jednostavnu rutinsku probirnu metodu koja se koristi u otkrivanju i praćenju nekih bolesti gastrointestinalnog, urinarnog i endokrinog sustava.

Prve test-trake za analizu urina proizvela je 1956. godine tvrtka Ames i to su bile trake namijenjene određivanju glukoze. Prvi automatizirani čitač urinskih test-traka – Clinilab – proizveden je 1972. godine. Broj raspoloživih parametara postupno se povećavao sve do 1984. godine kad su proizvedene test-trake sa svih 10 parametara rutinske analize urina.

Primjena automatiziranih čitača test-traka značajno pridonosi standardizaciji analize urina i time povećava ukupnu učinkovitost i pouzdanost dobivenih rezultata.