LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA | HITNA DIJAGNOSTIKA

Rapidlab 1200​

RapidLab™ 1200 sustav potpuno je automatizirani acidobazni analizator kompaktnog dizajna i velikog kapaciteta, namijenjen prvenstveno odjelima s velikim brojem uzoraka i laboratorijima.

Automatizirano održavanje daje sigurnost u točnost i reproducibilnost rezultata – u svakom trenutku!

Instrument omogućava određivanje acidobaznog statusa, elektrolita, glukoze te derivate hemoglobina u uzorcima heparinizirane kapilarne, venske i arterijske krvi. Svi su reagensi u jednom ulošku što osigurava fleksibilnost izbornika i odabir vrste testa za svakog pojedinog bolesnika.

Automatizirana kontrola kakvoće dodatni je parametar koji RapidLab 1200 čini pouzdanim partnerom u hitnoj dijagnostici.

 

Detaljne informacije možete pronaći na web stranici http://healthcare.siemens.com/point-of-care ili nas kontaktirajte na: laboratorijska.dijagnostika@medilab.hr