LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA | IMUNOKEMIJA​

ADVIA Centaur

Kako uskladiti sve veće zahtjeve vezane uz rutinske pretrage (broj i spektar testova) uz istovremeni porast udjela hitnih uzoraka? Kako osigurati osnovu koja će omogućiti dugoročnu uštedu i rast kapaciteta sukladno potrebama? Kako očuvati učinkovitost u trenucima vršnih opterećenja? Centaur i Centaur XP analizatori su koji daju odgovor na navedena pitanja, ali i mnoga druga.

Za detaljne informacije možete nas kontaktirati na laboratorijska.dijagnostika@medilab.hr .