LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA | PRETRAGE UZ POSTELJU BOLESNIKA

Clinitek Status

Clinitek Status – instrument namijenjen analizi urina. Osim klasične polukvantitativne analize urina MULTISTIX 10 CG urinskim test-trakama (glukoza, ketoni, bilirubin, urobilinogen, specifična težina, pH, proteini, leukociti, eritrociti i nitriti) kojom je moguće otkriti neke bolesti gastrointestinalnog, urinarnog i endokrinog sustava, na Cliniteku je moguće provoditi testiranje na ß-HCG kao i na mikroalbumin.

Test za određivanje mikroalbumina standardiziran je preko polja za određivanje kreatinina tako da je moguće eliminirati lažno negativne rezultate i zatražiti novi uzorak urina od pacijenta kako bi se omogućilo rano otkrivanje nefropatije, dok je ona još u reverzibilnoj fazi. Uzme li se u obzir da je dijabetes najčešći uzrok kroničnog zatajivanja bubrega, pa time i hemodijalize, vrijednost navedenog testa, koji je moguće u svega par minuta učiniti u liječničkoj ordinaciji, dolazi do punog izražaja. Test za otkrivanje mikroalbuminurije preporuča se oboljelim od dijabetesa raditi jednom godišnje, s time da je kod novootkrivenih bolesnika s dijabetesom tipa II, potrebno početi odmah, a kod oboljelih od tipa I 5 godina po otkriću bolesti.

Za detaljne informacije možete nas kontaktirati na laboratorijska.dijagnostika@medilab.hr .