LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA | PRETRAGE UZ POSTELJU BOLESNIKA

DCA 2000+​

DCA 2000 + – instrument namijenjen prvenstveno liječnicima dijabetolozima. Pomoću tog instrumenta moguće je odrediti HbA1c i mikroalbumin u svega nekoliko minuta i tako omogućiti promptnu akciju liječnicima dijabetolozima.

HbA1c se određuje iz svega 1µL kapilarnog uzorka krvi i to za 6 minuta. Načelo metode određivanja HbA1c je inhibicija lateks aglutinacije, pri čemu se mjeri intenzitet rasapa svjetlosti valne duljine 531 nm. Mjerenje Hb provodi se klasičnom fotometrijskom metodom, te se iz dobivenih rezultata HbA1c i Hb izračunava % HbA1c u uzorku.

Pri tome je održana laboratorijska točnost.

Određivanje mikroalbumina iz uzorka urina je standardizirano kreatininom. Mjerenje je kvantitativno tako da je moguće pratiti reakciju organizma na terapiju i sukladno rezultatima nastaviti s terapijom ili je promijeniti.

Mikroalbumin se određuje turdbidimetrijskom metodom, mjerenjem porasta zamućenja smjese albumina iz uzorka i specifičnih antitijela uz PEG. Apsorbancija se mjeri na valnoj duljini svjetlosti od 531 nm. Mjerenje kreatinina zasniva se na Benedict-Behre reakciji u kojoj kreatinin pri visokom pH stvara obojeni kompleks s 3,5-dinitrobenzoičnom kiselinom čiji se intenzitet mjeri također na valnoj duljini od 531 nm.

Brzina, jednostavnost i točnost osnova su primjene navedenog instrumenta u dijabetološkim ambulantama. Mogućnost promptne reakcije dijabetologa prema prilagodbi ili promjeni terapije čine ga poželjnim pomoćnikom u ordinaciji.

Za detaljne informacije možete nas kontaktirati na laboratorijska.dijagnostika@medilab.hr .