LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA | PRETRAGE UZ POSTELJU BOLESNIKA

Uvod

Kada ste bolesni i čekate rezultate pretraga, svaka se minuta čini kao vječnost. Jednako tako se osjeća i profesionalno medicinsko osoblje kada iščekuje rezultate pretraga kritičnih bolesnika. O brzini dobivanja rezultata i brzini akcije stručnog osoblja ovise njihovi životi.

Engleski izraz point-of-care testing (POC) označava pretrage koje se provode uz postelju bolesnika. Kod procjene isplativosti provođenja takvih pretraga u obzir se uzimaju parametri kao što su tijek i ishod bolesti te trajanje boravka u bolnici, odnosno u jedinici hitnog prijama. Ustanovi li se da primjena određenih dijagnostičkih postupaka pozitivno utječe na navedene parametre, tada postoji osnova za uvođenje POC dijagnostike. Zbog navedenih razloga POC dijagnostika najčešće se uvodi na odjele hitnog prijama, kirurške sale, jedinice intenzivnog liječenja, ali i na pulmologiju, dijalizu i u rodilišta.

POC pretrage često su vezane i uz pretrage koje nisu hitne prirode ali omogućuju kvalitetniju i učinkovitiju skrb o bolesnicima. Time se podiže razina usluge koju medicinsko osoblje pruža bolesnicima i povećava razina zadovoljstva kako bolesnika tako i medicinskog osoblja. Instrumenti iz te skupine namijenjeni su najčešće skrbi dijabetičkih bolesnika.