LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA | ŠEĆERNA BOLEST

Uvod

Engleski izraz point-of-care testing (POC) označava pretrage koje se provode uz postelju bolesnika. Kod procjene isplativosti provođenja takvih pretraga u obzir se uzimaju parametri kao što su tijek i ishod bolesti te trajanje boravka u bolnici, odnosno u jedinici hitnog prijama.

Ustanovi li se da primjena određenih dijagnostičkih postupaka pozitivno utječe na navedene parametre, tada postoji osnova za uvođenje POC dijagnostike. Zbog navedenih razloga POC dijagnostika najčešće se uvodi na odjele hitnog prijama, kirurške sale, jedinice intenzivnog liječenja, ali i na pulmologiju, dijalizu i u rodilišta.

POC pretrage često su vezane i uz pretrage koje nisu hitne prirode ali omogućuju kvalitetniju i učinkovitiju skrb o bolesnicima..

Time se podiže razina usluge koju medicinsko osoblje pruža bolesnicima i povećava razina zadovoljstva kako bolesnika tako i medicinskog osoblja.

Instrumenti iz te skupine namijenjeni su najčešće skrbi dijabetičkih bolesnika a takav primjer predstavlja I DCA 2000+ instrument namijenjen određivanju HbA1c u kapilarnoj krvi pacijenata, te za određivanje mikroalbumina u uzorcima urina kod provjere stanja bubrega i otkrivanja nefropatije.