Struktura tvrtke

Uprava: medilab@medilab.hr

Marko Džepina, generalni direktor
Marko Džepina ml., izvršni direktor
Gordana Palčić, zamjenica generalnog direktora

Računovodstvo i financije:  rif@medilab.hr

Prodaja
Dijabetes: dijabetes@medilab.hr
Hemodijaliza: hemodijaliza@medilab.hr
Laboratorijska dijagnostika: laboratorijska.dijagnostika@medilab.hr

Marketing: marketing@medilab.hr

Servis:
Za hemodijalizu: hemodijaliza.servis@medilab.hr
Za laboratorijsku dijagnostiku: lab.dijagnostika.servis@medilab.hr

Logistika: logistika@medilab.hr