POLITIKA PRIVATNOSTI

Legitimni interesi

U određenim situacijama, osobne podatke možemo obrađivati na temelju utvrđenog legitimnog interesa. Kada se obrada temelji na toj osnovi, imate pravo uložiti prigovor na takvu obradu. Međutim, napominjemo da se obrada neće moći ograničiti ili obustaviti u slučaju kada postoje uvjerljivi legitimni razlozi za takvu obradu, koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika, ili kada je takva obrada potrebna radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.