POLITIKA PRIVATNOSTI

Primatelji osobnih podataka

Prikupljeni osobni podatci mogu se proslijediti na korištenje pružateljima informatičko-komunikacijskih rješenja i usluga koji djeluju kao naši izvršitelji obrade. Navedeni izvršitelji pružaju razumna jamstva te su poduzeli odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere zaštite kako bi se primjereno osigurala zaštita podataka i postupanje u skladu s zahtjevima Opće uredbe o zaštiti podataka. S takvim izvršiteljima obrade sklopljeni je sporazum/ugovor o obradi osobnih podataka u skladu s čl. 28. Opće uredbe o zaštiti podataka između voditelja i izvršitelja obrade kao poseban dio ugovora. U navedenom sporazumu/ugovoru detaljno je propisano postupanje s osobnim podacima, stoga isti nisu u mogućnosti obrađivati osobne podatke bez našeg naloga i prosljeđivati ih trećim stranama. Osobni podaci ne prosljeđuju se trećim stranama u svrhe izravnog marketinga.