POLITIKA PRIVATNOSTI

Videonadzor

Svrha obrade putem videonadzora je zaštita osoba i imovine. Rok pohrane snimki videonadzora iznosi do 30 dana. Moguć je i duži rok pohrane u slučaju ostvarivanje svrhe nadzora, odnosno nekog drugog razloga za koji postoji valjana pravna osnova, koji se u tom slučaju mogu čuvati najviše 6 (šest) mjeseci, odnosno i duže ako je drugim zakonom propisan duži rok čuvanja ili ako su dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom istovrijednom postupku. Drugi primatelji videozapisa mogu biti nadležna tijela na zahtjev, kada je to potrebno za provođenje službenog postupka i u skladu s njihovim ovlastima.