HEMODIJALIZA | ZA PACIJENTE

Što je dijaliza?

Dijaliza je postupak koji se obavlja na bolesniku kojemu je funkcija bubrega privremeno ili trajno zakazala. Pri tome se iz krvi uklanjaju otpadne tvari i suvišna tekućina, koje inače uklanjaju bubrezi.

Što je potrebno da bi se dijaliza normalno odvijala, na koji način se može odvijati i kako obitelj i okolina mogu pomoći bolesnicima koji se liječe dijalizom saznat ćete na ovoj stranici.